Zapraszamy Klubowiczów na basen w środy w godz.:

16:40-17:25, 17:30-18:15, 18:15-19:00

Informacja dla rodziców, dzieci i młodzieży wyjeżdżających na obóz 2017-06-21

W dziale Do pobrania można pobrać karty informacyjne zawierające szczegóły nt. wyjazdu na poszczególne turnusy.

Przy okazji przypominamy o konieczności przekazania przed wyjazdem wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz o uiszczeniu opłaty zgodnie z terminem podanym na karcie informacyjnej.

Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów!


WUKS SP30
Poznaj warunki przynależności
700 lat Lublina
Pomoc finansowa Miasta Lublin

Zadanie w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

GPPIRPA

Klub otrzymuje dotacje z programu GPPiRPA w Lublinie na realizację zadań statutowych.