Zapraszamy Klubowiczów na basen w środy w godz.:

16:40-17:25, 17:30-18:15, 18:15-19:00

Zmiana terminu drugiego turnusu obozu letniego 2017-05-09

Z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni również zmienić termin i miejsce pobytu na drugim turnusie.

Będziemy w Bachotku w terminie 16-29.07.2017 r.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Osoby, które będą potrzebowały rozmowy, wyjaśnienia lub informacji, proszę o kontakt osobisty w środę o godz. 18:00 lub telefoniczny: 602 285 606.

Proszę o potwierdzenia chęci wyjazdu na obóz, mimo zmiany terminu poprzez SMS z imieniem i nazwiskiem uczestnika na numer: 602 285 659. ...

Zmiana terminu 1-go turnusu obozu letniego 2017-04-25

Z przyczyn od nas niezależnych (pomyłka właściela ośrodka) jesteśmy zmuszeni zmienić termin i miejsce pobytu na pierwszym turnusie.

Będziemy w Maradzkim Chojniaku w ośrodku Mazury Club w terminie 2-15.07.2017 r.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Osoby, które będą potrzebowały rozmowy, wyjaśnienia lub informacji, proszę o kontakt osobisty w środę o godz. 18:00 lub telefoniczny: 602 285 606.

Proszę o potwierdzenia chęci wyjazdu na obóz, mimo zmiany terminu poprzez SMS z imieniem i nazwiskiem uczestnika na numer: 602 285 659. ...

Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów!


WUKS SP30
Poznaj warunki przynależności
700 lat Lublina
Pomoc finansowa Miasta Lublin

Zadanie w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

GPPIRPA

Klub otrzymuje dotacje z programu GPPiRPA w Lublinie na realizację zadań statutowych.