Zapraszamy Klubowiczów na basen w soboty w godz.:

7:30-8:15, 8:15-9:00, 9:00-9:45

Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów!


WODNIACY
WUKS SP30
Poznaj warunki przynależności
GPPIRPA

Klub otrzymuje dotacje z programu GPPiRPA w Lublinie na realizację zadań statutowych.